Kyrönpellon ampumarata

 

VARUSKUNNAN AMPUMAHIIHTORADAN KÄYTTÖ

 

Mikkelin Hiihtäjät ry on tehnyt 14.08.2009 sopimuksen Puolustusvoimien kanssa Kyrönpellon ampumahiihtoradan ja siihen liittyvien juoksu- ja latu-urien käytöstä. Paperikopiot sopimuksesta ja niihin liittyvistä asiakirjoista ovat taukotuvassa. Seuraavassa on joitakin ydinkohtia sopimuspapereista.

Puolustusvoimilla on kaikkien Kyrönpellon ampumaratojen käyttöön etuoikeus ilman ennakkoilmoitusvelvoitetta puolustusvoimien ulkopuolisille ampumaratojen käyttäjille.

 

Ratojen ensisijainen käyttöoikeus on silloin kun puolustusvoimilla ei ole käyttötarvetta vuoroluettelon mukaisten järjestöjen jäsenillä tai niillä henkilöillä, joille puolustusvoimat on erikseen myöntänyt käyttöoikeuden.

 

Mikkelin Hiihtäjät antaa vuosittain jäsenilleen radalla kulkulupana toimivan jäsenkortin. Jokainen seuran ampumahiihtäjä tutustuu Karkialammen varuskunnan päivitettyyn johtosääntöön. Seura toimittaa puolustusvoimille voimassa olevan jäsenistönsä nimilistan. 

Mikkelin Hiihtäjien ampumahiihtäjät voivat vakiovuorollaan käyttää  ampumahiihtorataa ja siihen liittyviä juoksu- ja latu-uria. Taukotuvassa olevilla eko-aseilla ampumahiihtäjät voivat harjoitella arkisin klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 09.00 – 21.00.

Muista käyttöajoista pienoiskiväärillä ammuttaessa on sovittava erikseen Puolustusvoimien kanssa.

 

Ampumaradan järjestyssäännöt

 

1. Kyrönpellon ampumahiihtorata on käytössäsi luettuasi noudatettavat säännöt ja ohjeet.
2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.
3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijassa radan pitäjän (Etelä-Savon Aluetoimiston) hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä, siisteydestä, ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
4. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Mikkelin Hiihtäjien jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.
5. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
6. Ampumahiihtoradalla saa ampua vain pienoiskiväärillä. Ampumahiihtotauluihin tahallisesti ammuttu laitteita rikkova laukaus (>22lr) on kielletty. Aiheutetun vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti.
Ratalaitteissa saa käyttää vain ampumahiihtoon tarkoitettuja metalli- ja pahvitauluja.
7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana. Asetta on kannettava piipusta kiinni pitäen ja piipun on aina osoitettava ylöspäin. 8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.
9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
10. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.
12. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa.
13. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 Ammunta on keskeytettävä heti, jos

- ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
- ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
- ihminen, mahdollisesti lintu tai eläin havaitaan ampumapaikan etupuolella
- syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on heti keskeytettävä.

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

 

MIKKELIN HIIHTÄJÄT RY.

Toimintaampumaradalla

Saapuessasi radalle:

. ilmoita päiväaikaan vahtimestarille harjoittelusi
. nosta punainen varolippu salkoon
· merkitse nimesi kohdalle ratapäiväkirjaan laukausmääräsi
· tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
· totea ampumapaikan kunto
· huolla aseesi sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle
· tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
· tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
· suojaa tarvittaessa kuulosi ammunnan aikana
· suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
· tarkista ase ammunnan päättymisen jälkeen
· huomioi muiden ampuminen

 

Poistuessasi ampumapaikalta:

· varmistu siitä, että aseesi on lataamaton
· kokoa välineesi, ampumamatot, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan – kokoaminen yleensä harjoituksen lopussa
· paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan
· huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
· lukitse mitä olet avannut
· sammuta tarpeettomat sähkölaitteet
· tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
· ilmoita laitevioista, ongelmista ja muista virheellisyyksistä seuran ratavastaavalle joka ilmoittaa tarvittaessa ampumaradan vahtimestarille
· merkitse nimesi kohdalle ratapäiväkirjaan ampumasi laukausmäärä
. laske punainen varolippu alas

Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä Mikkelin Hiihtäjät ry :n hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen jäsenoikeutensa.

 

Käyttöhenkilöiden yhteystietoja:

Kyrönpellon isäntä         Taisto Hartikainen         044 302 4189

Ratavaraukset                Marko Haapiainen         0299 436 354, 050 088 4951

                                       Jari Natunen                   1.7. alkaen 0299 436 357

                                       komendantin toimisto   0299 436 352

Radan huolto                  Risto Muotka                   ma-to 07.00-15.30 0299 837 070,

                                        päivystäjä                        muulloin 0299 837 070

 

 

 

PÄIVITETTY VAKIOVUORO-OHJE 09.05.2011/VeijoK

 

Ampumahiihtoradan käyttö:

Mikkelin Hiihtäjät ry ampumahiihtojaosto

Lasten, nuorten ja aikuisten ampumahiihdon ja  –juoksun harjoitteluun ja kilpailuun

 

Käytettävä ampumarata:

-   Ampumahiihtorata + valaistus

 

Ratojen käyttöajat:

Yhteisharjoitukset

Toukokuu - Marraskuu

Ti                          17.00 - 21.00    valaistus, ei 2,5 km pururataa

Ke                        17.00 - 21.00    valaistus, ei 2,5 km pururataa

To                        17.00 - 21.00    valaistus, ei 2,5 km pururataa

La                         09.00 - 21.00   valaistus + 2,5 km pururata

 

Joulukuu - Huhtikuu

Ti                          17.00 - 21.00    2,5 km pururata +valaistus

Ke                        17.00 - 21.00    2,5 km pururata +valaistus

To                        17.00 - 21.00   2,5 km pururata + valaistus

La                         09.00 - 21.00    2,5 km pururata + valaistus

 

Yksilöharjoitukset muina aikoina

Yhteisharjoituksien lisäksi MH:n ampumahiihtäjät voivat harjoitella rata-alueella noudattaen PV:n ohjeita ja radan ollessa vapaana. Taukotuvassa olevilla eko-aseilla voi harjoitella aina ampumaratojen aukioloaikana, kun harjoittelu ei estä PV:n varsinaista toimintaa alueella.

 

Harjoitusvuoroilla järjestämme ampumahiihdon lajiesittelyjä kilpailumuotoisena tapahtumana yrityksille, yhteisöille ja yksityisille kokeilijoille.

 

Ampumahiihtoradan, laitteiden, alueen ja hiihtouran kunnossapito:

-       Mikkelin Hiihtäjät huolehtii ampumahiihtoradan ja sen taululaitteiden kunnossapidosta. Mikkelin kaupunki vastaa pururadan/ hiihtouran ja ladun kunnossapidosta. 

                    

Käytettävät maalitaulut:

-          metalliset ampumahiihtotaulut

-          pahvitaulut

-          puiset maalikehykset

-          ampumamatot

-          tuuliviirit telineineen

                     

Käytettävät tilat:

-          huoltorakennus (EKO-ampumalaitteet)

-          ampumahiihtoradan koppi (ampumamatot, pahvitaulut, narut, tuuliviirit, varalaitteet)

-          ampumahiihtoradan parkkipaikka

-          ampumaradan takana olevat - osa pururadasta, sakkorinki ja polut

 

 Ammunnat:

-          ampumahiihto harjoitusammunta/kouluammunta

-          ampumamatkat 50 m

 

Kilpailut:

-          ampumahiihdon kansalliset kilpailut

-          2 kertaa ampumahiihdon ja 2 kertaa ampumajuoksun piiri cup

-          2 kertaa seuran mestaruuskilpailut ampumahiihdossa ja ampumajuoksussa

-          ampumahiihtokoulut joka torstai ja lauantai syksyllä ja talvella

 

Ampuma-aseet ja tarvikkeet:

-          ampumahiihtopienoiskivääri kaliiperi .22lr

-          nuorten asetuet

-          asetelineet

 

 

Radan käytöstä vastaavat henkilöt:

 

Jouni Kemppi

Valjaskuja 5 ,  50600 Mikkeli

Puh. koti 015 -178 701,  050 550 7033,

työ 015 - 230 111 Savilahden Kirjapaino Ky

 

Radan käyttäjien vastuut:

-       Ampumahiihtojaosto vastaa käyttämiensä taululaitteiden ja muiden varusteiden mahdollisista vioittumisista omien ammuntojensa osalta.

-       Jaosto kouluttaa kaikki jäsenensä radan vaatimuksia vastaavasti.

-       Jaosto vastaa vieraidensa valvonnasta ammuntojen aikana esim. ampumahiihtokoulut

                     

Mikkelin Hiihtäjien omaisuus ah-radalla:

-       Seura säilyttää huoltorakennuksessa ja ampumahiihtoradan kopissa sekä ampumaradalla omia kuntopiiri- ja lajin harrastuslaitteita

 

Radan käyttäjien tunnistaminen:

-       Ajokortti tai muu kuvallinen henkilökortti tunnistamista varten

-       Ampumahiihtojaostolla on oikeus myöntää omille vuoroilleen ulkopuolisille halukkaille mahdollisuus tutustua ampumahiihtoon seuran valvonnassa

-       Ampumahiihtojaoston harjoituksissa käyvistä seuran jäsenistä toimitetaan komendantille nimilista, jota päivitetään tarvittaessa

 

Ampumahiihtoradan turvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät:

-          Radoilla noudatetaan ampumahiihtoradan johtosääntöä, jonka jokainen jäsen tuntee.

-          Kulku iltaisin Jyväskylän tien puoleisesta portista ja päivällä entisen ”pääportin” kautta.

 

Avaimet:

-          PV:n kopin avain ja MH:n taukotuvan avain

-          Avainten käytöstä vastaa  henkilö, joka kuittaa avaimen itselleen.

 

Käyttösopimuksen voimassaolo:

-       Sopimus astuu voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet.

-       Sopimus on voimassa toistaiseksi.

-       Käyttövuorojen tarkistus tapahtuu 2 kertaa vuodessa toukokuussa ja joulukuussa tai tarvittaessa.

-       Mikkelin Hiihtäjillä ja Varuskunnan Urheilijoilla on oikeus järjestää, yhdessä tai erikseen, ampumahiihto- tai ampumajuoksukilpailuja.

-       Ajankohdista sovitaan joka kerta erikseen Etelä-Savon Aluetoimiston kanssa.

 

Ampumahiihtoradan johtosääntö:

-       Johtosäännön uusiminen tehdään tarvittaessa molempien Mikkelin Hiihtäjien ja Etelä-Savon Aluetoimiston yhteistyössä.

-       Johtosäännöt ovat arkistoituna Mikkelin Hiihtäjien toimistossa ja Etelä-Savon Aluetoimistossa.

-       Seura vastaa jäsenistönsä kouluttamisesta ja sääntöjen muutoksista tiedottamisesta.

-       Jos joku seuran jäsen ei noudata määräyksiä tai ohjeita voidaan hänet sulkea määräajaksi radan käyttökieltoon ja kiellosta vastaa Mikkelin Hiihtäjät.

-       Ampumahiihtoradan käyttö on sallittu yhtä aikaa haulikkoradan kanssa vain ampumahiihtoaseilla. Hiihtouran käyttö on sallittu talvella koko 2,5 km:n kierroksella. Haulikkoradan ollessa käytössä hiihto/juoksu on sallittu vain haulikkoradan ampumahiihtoradan puoleisilla osilla.