Tiedotearkisto

Hiihto-olosuhteiden parantaminen Mikkelissä

 

Laaja maastohiihdon harrastus vaatii yhä kehittyviä harjoitus- ja suorituspaikkoja jokaiseen Suomen kuntaan.
Hiihdon suorituspaikkojen kehittäminen on kunnan ja paikallisten urheiluseurojen tehtävä.Suorituspaikkoja suunniteltaessa on käsiteltävä kokonaisuutta ja otettava huomioon liikunnan ja urheilun kaikki tarpeet ja eri taajamienhiihtopalvelut.
Mikkelin Hiihtäjät esittää, että Mikkelissä käynnistetään tämän syksyn aikana ensilumen ladun suunnittelu ja valmistellaan lumentekopaikka ennen kunnon pakkasia.
Liikunta- ja nuorisopalvelut on suunnitellut varastoidusta lumesta syksyisin tehtävää ensilumen latua. Suunnittelussa on pohdittu muun muassa ladun sijoituspaikkaa ja ladun pituutta, lumen varastointipaikkaa ja varastoinnin vaatimia toimenpiteitä sekä palvelun kustannuksia ja palvelun maksullisuutta.
Ensilumen ladun sijoituspaikaksi esitetään Rantakylää. Ladun sijoituksessa perusreittinä toimisi Rantakylän 1,4 kilometrin reitti, jota voidaan olosuhteiden salliessa pidentää.
Rantakylää ensilumen ladun sijoituspaikkana puoltavat seuraavat seikat:

- tekninen toteutus on helppo ja lumen kuljetusmatka lyhyt
- latuprofiili käy niin aktiivihiihtäjille kuin harrastehiihtäjillekin
- parkkipaikkoja on valmiina ja riittävästi Rantakeitaan yhteydessä
- ensilumen ladun käyttölippujen myynti voidaan järjestää Rantakeitaan kahviosta
- Rantakeidas tarjoaa mahdollisuuden uintiin ja saunomiseen hiihdon jälkeen; tällä on myös matkailullista  merkitystä, koska ensilumen ladun uskotaan aktivoivan hiihtäjiä myös Mikkelin ulkopuolelta
- Rantakylän yhtenäiskoulun oppilaat voivat käyttää latua helposti
Ensilumen ladun toteutumisen ajankohdaksi on seuraavanlainen suunnitelma: Kesän 2011 aikana tehdään pohjatyöt lumen varastointia varten. Työ kustannetaan liikuntapaikkojen korjausmäärärahoista vuodelle 2011, korjauskohteita tarpeen mukaan uudelleen arvioiden.
Tykki- ja luonnonlunta varastoidaan talvella 2012, jolloin ensilumen latu olisi ensimmäistä kertaa käytössä syksyllä 2012. Koska toteutus siirtyy ko ajankohtaan, syystalvella 2011 tykitetään olosuhteiden ja taloustilanteen niin salliessa tykkilumilatu Kalevankankaalle, kuten joinakin aiempinakin vuosina, ja ladun käyttö pidetään edelleen maksuttomana.