Kyrönpellon ampumaratojen käytön toimintatapaan muutoksia

9.11.2018

Tiedote koskee ampumaradalla harjoittelevia

Kyrönpellon ampumaratojen käytön toimintatapa muuttuu!!
 

Arvoisat viestin vastaanottajat!

Varuskunnan päällikön käskyllä ja sattuneiden väärinkäytösten vuoksi toimintatapaa muutetaan Mikkelin Kyrönpellon ampumaradoilla toistaiseksi.

  1. Kyrönpellon puomit pysyvät kiinni arkipäivisin ja alueelle ei ole asiaa varuskunnan ulkopuolisilla henkilöillä ampumaan.
     
  2. Alueelle pääsee ampumaan seurojen jaetulla käyttöoikeusvuorolla eri radoille virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin klo 08:00 alkaen.
     
  3. Seurat nimittävät vastuulliset henkilöt radoille valvomaan ammuntaan ja laativat valvojista vuoroluettelon Etelä-Savon aluetoimistolle. Ammuntojen valvoja ilmoittautuu kenttäjohtajalle ennen aluepartion puomin aukaisua!
     
  4. Seurat toimittavat henkilöistään nimilistat Etelä-Savon aluetoimistolle alueella suoritettavia tarkastuksia varten.

Ampumaratojen käyttäjien kanssa pidetään palaveri tammikuun aikana, jossa sovitaan ratojen käytön pelisäännöt tarkemmin.

Kapteeni Vesa Pellinen
Mikkelin Varuskunnan Komendantti
Karjalan Prikaati /Etelä-Savon Aluetoimisto
0299 436 352