Liikkeellä kohti hyvinvointia-hanke

Mikkelin Hiihtäjät on toteuttamassa Liikkeellä kohti hyvinvointia-hanketta yhdessä Mikkelin Kilpa-Veikkojen kanssa. Kyseessä on elintapaohjauksen hanke, jolla on tarkoitus kehittää ratkaisuja Urheiluseurojen toteuttamaan elintapaohjaukseen.


Liikkeellä kohti hyvinvointia -ryhmähankkeella haetaan ratkaisuja Mikkelin syrjäalueiden asukkaiden, perheiden sekä nuorten hyvinvoinnin tukemiseen elintapaohjausta ja vertaisohjaaja toimintamallia kehittämällä.


Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti Mikkelin alueen perheet, nuoret sekä haavoittuvammassa asemassa olevat asukkaat, kuten maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä pitkäaikaistyöttömät työikäiset henkilöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat Mikkelin alueen syrjäalueiden, kuten Suomenniemen, Haukivuoren, Ristiinan, Mikkelin pitäjän ja Anttolan asukkaat. Hankkeen toimintaan on tervetulleita kaikki työikäiset henkilöt, jotka kokevat hyötyvänsä hankkeen toiminnasta. 


Hankkeen toiminnan tavoitteena on edistää hankkeen kohderyhmään ja toimintaan osallistuvien henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuuden edellytyksiä ja tämän myötä koulutukseen sekä työhön hakeutumista. Tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat helposti saavutettavia. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja löytää hyviä uusia toimintatapoja, joilla voidaan edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja joita hankkeen yhteistyökumppanit voivat myös hyödyntää omassa toiminnassaan.


Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden hyvinvointi ja osallisuus vahvistuu ja hyvinvoinnin lisääntyessä myös mahdollisuudet hakeutua työhön tai koulutukseen paranevat. Yhä useammilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua elintapaohjaukseen ja saada tukea omaan hyvinvointiin. Hankkeessa syntyy uudet toimintamallit syrjäalueiden, perheiden sekä nuorten elintapaohjaukselle.


Tarjoamme ryhmämuotoista matalan kynnyksen liikuntaa sekä yksilöohjausta asiakkaan toiveiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:

Liikkeellä kohti hyvinvointia-hanke

Hankekoordinaattori, Mikkelin Hiihtäjät

Noora Tivinen

noora.tivinen@gmail.com

050 307 6327