Kyrönpellon ampumarata

Kyrönpellon ampumarata sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Mikkelin keskustasta Jyväskyläntien varrella. Alueelta löytyy kattava latuverkosto sekä vuonna 2014 uusittu taululaitteisto. Alue on Puolustusvoimien hallinnoima sotilasalue, minkä takia alueella on noudatettava Puolustusvoimien asettamia sääntöjä:

  • Ratoja voivat käyttää reserviläisjärjestöt sekä ampuma- ja metsästysseuroihin kuuluvat henkilöt, joista on toimitettu allekirjoitetut jäsenluettelot komendantin toimistoon. Mikkelin Hiihtäjien osalta seura toimittaa vuosittain kootusti listan aluetta käyttävistä jäsenistään Puolustusvoimille. Mikäli haluat nimesi listaan tai varmistaa onko nimesi listalla, ota yhteys Jukka Laitiseen (p. 045-2357833).
  • Henkilön on pidettävä alueella liikkuessaan mukanaan virallinen henkilötodistus tai ajokortti, josta henkilö voidaan tunnistaa tarkastusten yhteydessä. Aluetta käyttäville tehdään satunnaisia henkilöllisyyden tarkastuksia.
  • Puolustusvoimien ammunnat ja toiminnat ovat aina etusijalla, jolloin radat on suljettu seurojen jäseniltä.

Ampumaradan toimintaohje 


Tämä ohje koskee seuran jäseniä, jotka on ilmoitettu radan käyttäjäksi komendantin toimistolle toimitetussa listassa. (Päivitetty 9/2023).

  1. Kyrönpellon puomit avataan klo 08:00, mutta puomi pidetään kiinni ilman lukitusta.
  2. Ampumaan tulevat henkilöt ilmoittautuvat ennen alueelle tuloa kenttäjohtajan apulaiselle numeroon 045-529740690. Kerro ilmoituksessa nimesi, seura/yhdistys jota edustat sekä henkilöt, jotka tulevat mukanasi alueelle.
  3. Ilmoituksen jälkeen voit tulla alueelle aukaisemalla puomin. Muista sulkea puomi siitä kulkemisen jälkeen.
  4. Radalle saavuttuasi nosta punainen varolippu salkoon (sijaitsee radan parkkipaikan puoleisessa päädyssä, vihreän taukokopin kulmalla).
  5. Harjoittelun jälkeen siivoa jälkesi (mm. kerää hylsyt sekä kerää roskat) ja laske varolippu salosta.
  6. Ilmoitaalueelta poistumisestasi kenttäjohtajan apulaiaselle (p. 045-529740690)